platform zorgzaam

Op 12 februari werd het platform ’zorgzaam uit overtuiging’ gelanceerd in het Nutshuis. Ruim negentig vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke organisaties kwamen daar bplatform zorgzaamijeen. Mensen van moskeeën, hindoetempels, kerken en maatschappelijke organisaties met een levensbeschouwelijke achtergrond kwamen samen om ervaringen, problemen en ideeën rond de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (MWO) uit te wisselen. Ook ambtenaren van de gemeente Den Haag en medewerkers van sociale afdelingen waren aanwezig.

Bijdragen als levensbeschouwlijke organisatie
platform zorgzaam

Ter uitvoering van een motie in de Gemeenteraad van Den Haag heeft wethouder Klein dit platform opgericht om levensbeschouwelijke organisaties rond dit thema bij elkaar te brengen. Al langer is de bijdrage van kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties (lbo) onderwerp van gesprek en studie. Deze bijdrage wordt vaak onderschat. Het Verwey Jonker instituut heeft een onderzoek verricht naar de bijdrage van lbo’s aan de ondersteuning in het kader van de WMO.

Christenen, moslims, hindoes en humanisten

Op avond presenteerde wethouder Klein  platform zorgzaam het platform. Hij heeft parochievicaris Ad van der Helm, als voorzitter Haagse Gemeenschap van Kerken, gevraagd dit platform voor te zitten, ondersteund door Andrea van Dijk als intermediair. Er zitten vertegenwoordigers in van christenen, moslims, hindoes en humanisten. De avond werd een levendige ontmoeting waar ook veel mensen van de parochie aanwezig waren, ook van de PCI. Aanbevelingen, opmerkingen werden gemaakt en contacten tussen medewerkers van kerken en van lbo’s werden gelegd. Wordt vervolgd!!
Ad van der Helm, parochievicaris
 
Voor het hele fotoverslag, kijk op maraprojecten.nl.