Zondag voor de Armen

Paus Franciscus heeft de zondag voorafgaande aan  het feest van ‘Christus, Koning van het Heelal’ uitgeroepen tot Zondag voor de Armen. Dit jaar is dat 17 november a.s.

De paus spreekt in zijn boodschap over de aandacht die God geeft aan de roep van de armen. Christenen zijn daarom geroepen om ook die roep te verstaan en daar antwoord op te geven.

Traditioneel worden in de kerk hiermee de begrippen diaconie en caritas of naastenliefde verbonden.

Rondom deze dag wordt in onze parochie aandacht besteed aan het thema van de zorg voor de armen; ‘armen’ in de breedste zin van het woord. Zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving die in materiële of geestelijk armoede leven.

In alle kerken zal dit weekend in de vieringen hieraan aandacht worden besteed. Er zal een deurcollecte worden gehouden voor het werk van de PCI.