Het zomerrooster is vastgesteld door het Pastorale team in overleg met de geloofsgemeenschappen en loopt van 1 juli tot 1 oktober. Voor de Sint Jacobus betekent dit dat er in die periode geen H. Mis is om 9.00 uur en dat de Hoogmis blijft staan op 11.00 uur. Natuurlijk hebben wij de voorkeur van de Sint Jacobus- kerkgangers voor een vervroeging naar 10.30 uur kenbaar gemaakt. Daar is ook door de planners serieus naar gekeken maar dat zou hebben betekend dat er niet in elke kerk een Eucharistieviering op zondag zou kunnen zijn.

Per 1 oktober a.s. komt de H. Mis van 9.00 uur terug. Zoals het er nu uitziet zal de Hoogmis op 11.00 uur blijven staan.