Met ingang van het weekend van 5 en 6 augustus 2023 gaat het zomerrooster van start. Dit duurt tot en met het weekend van 1 en 2 oktober 2023.

Concreet betekent het zomerrooster het volgende voor de vieringen in onze parochie:

  • In de Agneskerk is er op zondag een gezamenlijke viering om 9:30 uur. Echter op 22 augustus is er om 11:00 uur een gezamenlijke viering in verband met de viering van de 90 e verjaardag van pastor Jan Zijerveld.
  • De viering op zondagmorgen in de Marlot komt te vervallen.
  • En in de Paschalis Baylonkerk begint de viering op zondagmorgen om 9:30 uur.
  • In de Jacobus de Meerdere kerk is er op zondagmorgen alleen een viering om 11:00 uur.

In de andere geloofsgemeenschappen zijn de vieringen op zondag op de gebruikelijke tijden.

Voorts komen in de periode van 18 augustus 2023 t/m 8 september de doordeweekse
vieringen in de verschillende geloofsgemeenschappen te vervallen. Wel is er dagelijks om 12:45 uur een viering in de Jacobus de Meerdere kerk.

De meest recente informatie treft u aan op de vieringenpagina.