Onder dit motto organiseert onze parochie deze zomer in oecumenisch verband vier wandelingen door de natuur en langs de randen van de stad.
Zomer is de tijd bij uitstek om even op adem te komen en bij te tanken, oftewel op ontspannen wijze inspiratie op te doen. Ook in Den Haag.
Wanneer veel stadgenoten vertrekken voor vakantiereisjes, wanneer alle dagjesmensen samenklonteren op de smalle zandstrook langs de zee of op de terrasjes hartje centrum, trekken wíj de wandelschoenen aan.
Rondwandelingen
In vier rondwandelingen doen we Ockenburg en Madestein aan, evenals het Westbroekpark met begraafplaats Sint Petrus Banden en de Scheveningse bosjes, Meijendel met de Waalsdorpervlakte, en het Haagse Bos met Marlot en Clingendael. Wandel-fitheid is vereist.
Ontmoeting
Op elke wandeling vindt een ontmoeting plaats met een inspirerend persoon (man of vrouw) wiens maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit medewerking aan een bijzondere activiteit of op een bijzondere plek. Deze gast zal op bevlogen wijze vertellen over zijn vrijwillige inzet voor de samenleving en uitnodigen tot overdenking. We hebben vier interessante gastsprekers in petto.
Picknick
De wandelingen eindigen met een ‘picknick’ (zelf meenemen) in de buitenlucht – bij regen in een uitspanning.
Wandelt u mee?
En wie weet, mogen we aan het eind van de rit constateren dat gezamenlijke inzet en fijne gesprekken verrassing, ontspanning en bezinning hebben gebracht. Als een zacht briesje op een heerlijke zomerochtend.
Organisatie
pastor Jan Eijken en enkele parochianen.
Opgave verplicht
twee weken vóór de wandeldatum per e-mail aan antoniusabt@rkdenhaag.nl
Deelnemers ontvangen één week voor de wandeling per e-mail informatie over startpunt, route en spreker.
Data: woensdag 24 juli, 31 juli, 7 augustus en 14 augustus | Tijd: 9.30-12.30 uur. Er is alle ruimte om langer na te praten.