Zoekt u een vriend om mee te bidden ?

In onze parochie komt elke maand de Vriendenkring rond de H. Pater Pio bijeen, een van de vele wereldwijd verspreide gebedsgroepen van Pater Pio. Pater Pio was in zijn leven vooral een man van gebed en riep en roept de wereld op met hem te bidden voor de grote noden van Kerk en wereld.

Elke derde donderdag van de maand komt de Vriendenkring samen in de pastorie na de avondmis van 19.15 uur in de kerk. Dan volgt er een korte inleiding over de spiritualiteit van Pater Pio die wordt gevolgd door een stille aanbidding van het Allerheiligst Sacrament in de kapel van de pastorie. Vervolgens bidden we samen voor de zieken, de priesters, de parochies, voor roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven en voor individuele noden. Om half tien wordt de bijeenkomst beëindigd. Geestelijke leiding: pater Johannes Pio csj.

Eerstvolgende avond: donderdag 16 mei. U bent van harte welkom.
Voor informatie: Lore Olgers tel. 070-3244118