Laus Deo en Driekoningenkoor

Ceciliaconcert 2017

Laus Deo en Driekoningenkoor zingen samen het Ave Maria van Biebl