Ziekenzondag 17 september

Op zondag 17 september wordt ziekenzondag gevierd met een Eucharistieviering om 10.00 uur waarin de  ziekenzalving en/of handoplegging zal plaatsvinden. Dit brengt U op een bijzondere manier in contact met Christus zelf. Het sacrament van de ziekenzalving is voor ieder die dit meemaakt een indrukwekkend ritueel. Naast de handoplegging zal de priester uw voorhoofd en uw handen zalven met olie. Dit ritueel kan diep ingrijpen in de toestand van een ziek of gebroken mens en zijn of haar omgeving. Het is troostend en geeft kracht en het versterkt uw geloofsvertrouwen. Ook als u het sacrament niet wilt ontvangen bent u van harte welkom. Mogen wij u van harte uitnodigen hiervoor. Op de zondagen 27 augustus en 3 september kunt U zich achter in de kerk  bij de leden van de Pastorale Werkgroep opgeven. Ook is het mogelijk opgave te doen, telefonisch of per email, bij het secretariaat.
De leden van de Pastorale Werkgroep H. Agnes

17 de Septiembre domingo por los enfermos

El domingo 17 de Septiembre celebraremos el domingo por los enfermos con una Eucaristía a las 10:00, donde personas mayores o enfermas podrán recibir la Unción de los Enfermos. Este sacramento pone al enfermo que lo recibe en contacto con Jesucristo a través del rito de imposición de manos y la unción con el óleo consagrado en la frente y las manos que realiza el sacerdote. El Señor presente en este sacramento consuela, da fuerzas y refuerza la fe y  confianza del cristiano que la recibe. Están bienvenidos todos aquellos que deseen recibir la Unción de los Enfermos. Los domingos 27 de Agosto y 3 de Septiembre se  pueden inscribir las personas que deseen recibir la Unción. Al final de la Misa de las 10:00 habrá dos personas del grupo pastoral que tomarán los nombres de los interesados. Usted también se puede inscribir via telefónica, por mail o acercándose a la secretaría.
Atentamente, Grupo pastoral St. Inés