Ziekenzondag

In de Eucharistieviering van zondag 15 september vindt de ziekenzalving en/of handoplegging plaats.

Dit brengt U op een bijzondere manier in contact met Christus zelf. Het sacrament van de ziekenzalving is voor ieder die dit meemaakt een indrukwekkend ritueel. Naast de handoplegging zal de priester uw voorhoofd en uw handen zalven met olie. Dit ritueel kan diep ingrijpen in de toestand van een ziek of gebroken mens en zijn of haar omgeving. Het is troostend en geeft kracht en het versterkt uw geloofsvertrouwen.

Op de zondagen 1 en 8 september kunt U zich achter in de kerk  bij de leden van de Pastorale Werkgroep opgeven. Ook is het mogelijk opgave te doen, telefonisch of per email, bij het secretariaat. Telefoonnummer: 070 – 365 77 29  Email: agnes@rkdenhaag.nl

De viering begint om 10.00 uur. Ook als u het sacrament niet kunt of wilt ontvangen bent u van harte welkom.

De leden van de Pastorale Werkgroep H. Agnes