Bij de Internationale Eucharistieviering met Mgr. Van den Hende in de Marthakerk was er al aandacht voor het zwerfjongerenproject OPstap. Middels een collecte is er geld ingezameld voor de activiteiten van het project. Ook was er een projectcoördinator van stichting Mara aanwezig voor eventuele vragen en informatie. Nu vragen wij wederom jouw aandacht voor het volgende.

Sociaal netwerk

Het OPstap project van stichting Mara is een project voor dak- en thuisloze jongeren tussen de 17 en 27 jaar die dakloos zijn, in de opvang verblijven of dreigen te gaan zwerven. Voor deze jongeren is het ontbreken van een goed sociaal netwerk een van de vele problemen en daarvoor biedt OPstap wekelijks twee activiteiten aan. Op dinsdag is er een kookclub en op woensdag een actieve / sportieve activiteit. De activiteiten worden grotendeels uitgevoerd en begeleid door vrijwilligers en we zijn op zoek naar mensen om het team te komen versterken.

Wil jij iets voor hen betekenen?

We zijn juist op zoek naar kerkelijk betrokken vrijwilligers die als een soort peter of meter kunnen dienen voor de zwerfjongeren.
Ben je tussen de 20 en 40 jaar oud, geïnteresseerd in de leefwereld van zwerfjongeren en wil je graag iets voor hen betekenen? Neem dan contact op met Irinda de Groen via irinda@maraprojecten.nl of 06 38 28 29 55 en wellicht ben jij degene die we zoeken om deze jongeren bij te staan.
Klik hier  voor meer informatie over deze vrijwilligersvacature, of ga naar: www.maraprojecten.nl/vacatures als u zich op een andere manier wilt inzetten.