Update coronamaatregelen per 1 december 2021

Naar aanleiding van de aanscherping van de coronamaatregelen door de Nederlandse bisschoppen op 1 december jl. kunnen in parochie Maria Sterre der Zee met onmiddellijke ingang na 17:00 uur geen fysieke bijeenkomsten gehouden worden. Dit betekent dat:

  • de eucharistieviering op zaterdagavond om 19:00 uur in de H. Marthakerk vervalt. In dezelfde kerk bestaat de mogelijkheid om op zondagmorgen om 09:15 uur aan de viering van de H. Eucharistie deel te nemen;
  • de eucharistieviering op zaterdagmiddag 17:00 uur in Marlot wordt vervroegd naar 16:00 uur in dezelfde kerk;
  • andere fysieke avondbijeenkomsten in de kerk, pastorie of zalen niet mogelijk zijn. Dit betreft bijvoorbeeld catechese, gebedsgroepen, vergaderingen, koorrepetities, concerten, maaltijden, enz.

Om het risico van besmetting te verkleinen geldt verder met onmiddellijke ingang:

  • geen koffiedrinken na vieringen op doordeweekse dagen;
  • mondkapje in de pastorie en zalen verplicht bij het zich verplaatsen door het gebouw (dit gold al en geldt voor de kerk);
  • terugbrengen van de bezetting op secretariaten en pastorieën tot de noodzakelijke;
  • gebruik maken van de mogelijkheid tot digitale vergaderingen en bijeenkomsten.

Uiteraard blijven de basisregels onverkort gelden:

  • 1,5 meter onderlinge afstand in de paden en in de banken;
  • handen reinigen bij binnenkomst en bij het ter communie gaan;
  • dragen van een mondkapje bij het zich verplaatsen door de kerk (in- en uitgaan en ter communie gaan).

Hartelijk dank voor uw medewerking. Laten we er met elkaar voor zorgen dat onze kerken veilig blijven.