Bisdom Rotterdam organiseert tijdens de herfstvakantie een bedevaart naar Rome. De doelstelling van de bedevaart is zowel het verstevigen van de band met de Wereldkerk, maar ook de onderlinge band van de pelgrims.
Het pastoraal team was dan ook erg verheugd te horen dat er uit Den Haag ook een behoorlijke groep parochianen meegaat op bedevaart!
Om bij te dragen aan de geestelijke begeleiding van deze pelgrims is pater Yan Asa SVD bereid gevonden zich bij hen te voegen. Met hem kijken we uit naar een geweldige bedevaart.

Wilt u ook nog mee? Aanmelden kan zolang er plek is. Zie voor meer informatie de bisdomwebsite.