Onze parochie telt op dit moment 8 prachtige kerkgebouwen waarvan er 2 de status hebben van Gemeente monument en 6 de status van Rijksmonument. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van deze kerken ligt bij het parochiebestuur, maar één van de bestuursleden heeft het beheer van de gebouwen in zijn/haar portefeuille. Omdat de -maximale- tweede bestuurstermijn voor het huidige bestuurslid gebouwen in de zomer afloopt, is het bestuur op zoek naar een opvolger.

Wat houdt de functie in?
Gevraagd wordt een parochiaan die zich als bestuurslid wil inzetten voor de parochie en de bestuurlijke aandacht aan de gebouwen wil geven. Alle kerken hebben een meerjarig onderhoudsplan dat uitgevoerd wordt; daarnaast zijn er onverwachtse storingen en probleempjes die verholpen moeten worden. Voor de prioriteitstelling en het laten uitvoeren van verschillende bouwkundige zaken, wordt je bijgestaan door twee (externe) bouwkundige adviesbureaus voor de technische kant van de zaak. Je zult met verschillende instanties contact onderhouden zoals met de gemeente i.v.m. de monumentale status van de kerken, met het bouwbureau van het bisdom over grotere projecten en met de verschillende bedrijven over de uitvoering van de werkzaamheden.

Het is een mooie en uitdagende functie, waarbij je zelf de werkzaamheden kunt indelen, al zijn de afspraken met de bedrijven normaal gesproken doordeweeks en overdag. Het bijzondere aan deze bestuursfunctie is dat je op alle locaties van de parochie komt en contact hebt met vele andere vrijwilligers in de parochie.

Enig technisch inzicht komt goed van pas; structureel kunnen werken en prioriteiten kunnen stellen is belangrijk. Als nieuw bestuurslid gebouwen zult je uitvoerig worden ingewerkt en ook na de overdracht is het terugtredende bestuurslid bereid om als vraagbaak beschikbaar te zijn.

Belangstelling?
Voor meer details over de werkzaamheden kun je terecht bij het huidige bestuurslid gebouwen, Alex Keijzer, via gebouwen@rkdenhaag.nl of 06-12214643.

Heb je interesse in deze bestuursfunctie, neem dan contact op met de vice-voorzitter van het bestuur, Marius Dijke, via vicevoorzitter@rkdenhaag.nl of 06-52322552, één van de andere bestuursleden of het parochiesecretariaat.

Wij gaan graag met jou in gesprek.