Aan het begin van de nieuwe parochie Maria Sterre der Zee heeft het pastoraal team zich gebogen over het liturgisch rooster. Om alles te laten passen, hebben ze toen een aantal mistijden aangepast.
Na twee jaar is gebleken dat de mistijd in de H. Agnes aangepast moest worden. Mede op verzoek van de pastoraatgroep is daarom na Pasen de mistijd van 09.30 uur gewijzigd in 10:00 uur. Wij hopen dat vooral de oudere kerkgangers dit tevreden stemt.
De pastoraatgroep