Het samenstellen van het vieringenrooster wordt met een klein pastoraal team en
kwetsbare assistenten op een gevorderde leeftijd een steeds grotere opgave. Zo heeft u in de zomerperiode gemerkt dat noodgedwongen vieringen tijdelijk zijn vervallen of dat aanvangstijden van vieringen zijn gewijzigd.

Deze problematiek van de moeilijkheden bij het opstellen van het vieringenrooster is
meerdere malen in het pastoraal team besproken. Belangrijke vraag hierbij was telkens op welke manier we de benodigde ruimte in het rooster krijgen.

Na serieuze overwegingen hebben pastoraal team en parochiebestuur het volgende lastige en ingrijpende besluit moeten nemen.

Met ingang van 3 december 2023, de 1e zondag van de Advent, zal de zondagsviering om 9:30 uur in de Marlotkerk komen te vervallen. De viering op zaterdagavond om 17:00 uur blijft normaal doorgang vinden. In de Paschalis Baylonkerk zal de zondagsviering eveneens met ingang van 3 december 2023 verplaatst worden van 11:00 uur naar 9:30 uur. Het parochiebestuur beseft dat dit voor de kerkgangers ingrijpende veranderingen zijn en hoopt op uw begrip.

Met vriendelijke groeten,

Pastoor Dolf Langerhuizen