Eind 2015 startte de Stichting Culturele Vrienden van de Sint Jacobus de Meerdere met de kerstactie “Restauratie wijwatervat Sint Jacobus de Meerdere”. Dit wijwatervat, gemaakt in het atelier van Pierre Cuypers en oorspronkelijk de doopvont uit de Vondelkerk te Amsterdam, was door de tand des tijds behoorlijk aangetast. Heel wat donateurs waren bereid deze actie te ondersteunen.
Op 7 januari van dit jaar kon dan ook door metaalrestauratrice Rosalijn van IJken en haar medewerkers begonnen worden met de restauratie van het metalen bovendeel van het wijwatervat. Na 3 maanden van schoonmaken en herstellen was het donderdag 14 april zover dat het wijwatervat in zijn oude glorie in de kerk kon worden teruggeplaatst. Het resultaat, zoals U kunt aanschouwen, is geweldig.

De donateurs die aan deze actie hebben bijgedragen, kwamen op zaterdag 16 april het resultaat als eerste bekijken. Tijdens een door de Stichting Culturele Vrienden georganiseerde bijeenkomst gaf de bevlogen kunsthistoricus Martijn Pieters een interessante lezing over de doopvont door de eeuwen heen en de plaats die het heeft in de kerk. Aansluitend kon iedereen het prachtig opgeknapte wijwatervat bekijken. Rosalijn van IJken ging ter plaatse uitvoerig in op de methode van restaureren en beantwoordde alle vragen van de aanwezigen. De middag werd afgesloten met een drankje en een hapje. Alle donateurs ontvingen als blijk van dank een certificaat van deelname en een flesje met wijwater uit de Sint Jacobus.
De Stichting Culturele Vrienden van de Sint Jacobus de Meerdere kijkt terug op een heel geslaagde actie en wil graag iedereen bedanken die op de één of andere manier heeft bijgedragen aan dit project. De Jacobus is weer een beetje mooier geworden.
Van 3 donateurs, te weten de heer of mevrouw Hilhorst, Stam en Zoetmulder hebben we ondanks verwoede pogingen geen adres kunnen vinden. We willen deze donateurs ook graag bedanken. Daarom vragen wij u contact op te nemen met de secretaris van de Stichting Elles van der Lubbe, tel 070-5894889 vrienden@stjacobus.nl.

Wijwatervat voor (links) en na de restauratie
Wijwatervat voor (links) en na de restauratie