Namens de beheercommissie en de pastoraatgroep van de Ignatius Geloofsgemeenschap wensen wij u allen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2022!