Thérèse Martin, ook bekend als de heilige Thérèse van Lisieux en de heilige Thérèse van het Kind Jezus, was een Franse karmelietessen.

Ze werd in 1873 geboren in Alençon en stierf op vierentwintigjarige leeftijd in Lisieux. Tijdens haar leven was ze onbekend, maar haar roem en devotie verspreidden zich over de wereld na de publicatie van haar autobiografische geschriften, getiteld Histoire d’une âme.

Aan het begin van de 20e eeuw werd ze door Paus Pius XI uitgeroepen tot heilige en Doctor van de Kerk. Ze is een van de grootste mystici van de 19e eeuw. Thérèse wilde een heilige zijn, “geen halve heilige”! Haar spiritualiteit van de “kleine weg” of “geestelijke kindertijd” heeft veel gelovigen over de hele wereld geïnspireerd. Deze bestaat uit het zoeken naar heiligheid in de handelingen van het dagelijks leven, het nederig erkennen van je onvolkomenheden en, net als een kind, vertrouwen op Gods barmhartigheid. In haar geschriften stelde ze de liefde centraal in het christelijke leven. Verschillende thema’s van haar spirituele denken werden benadrukt door het Tweede Vaticaanse Concilie.

De basiliek van Sainte-Thérèse de Lisieux, gebouwd tussen 1929 en 1954, ontvangt bijna een miljoen bezoekers per jaar, waardoor Lisieux na Lourdes het populairste bedevaartsoord van Frankrijk is. De relikwieën van de heilige, die bewaard worden in het klooster van de karmelieten van Lisieux, zijn naar zo’n zestig landen gereisd.

Bekijk en lees meer…

De verering van relikwieën
Ieder mens, iedere gedoopte, is geroepen tot heiligheid. In zekere zin zijn de heiligen vrienden uit de hemel die ons goed doen: ze nodigen ons uit om in de voetsporen van Jezus te treden, als zonen en dochters van de Vader. Het ontdekken van hun levens helpt ons op onze eigen weg naar heiligheid.

Door relikwieën te vereren worden we uitgenodigd om te erkennen dat de kracht van God aan het werk was in het leven van de heilige. Het christelijke leven is “vleesgeworden”, anders heeft het geen betekenis: Jezus kwam bij ons in ons vlees. Het was door zijn lichaam, zijn handen, zijn ogen en de gave van zijn leven dat hij de liefde van de Vader openbaarde. Net als Jezus hebben de heiligen God en de mensheid liefgehad door hun lichaam. Deze verering laat ons delen in de gemeenschap van heiligen!

Bron: Thérèse de Lisieux | Theresedelisieux20 1 (theresedelisieux2024.nl)