Vandaag heeft pastoor Dolf Langerhuizen in de H. Marthakerk het winnende lot getrokken voor de verloting van de oude Paaskaars (van vorig jaar).

Het winnende lot is lot nummer 1. Helaas was de winnaar tijdens de trekking niet in de kerk aanwezig.

Bent u de winner met lotnummer 1? Dan kunt u zich met het winnende lot melden bij het secretariaat aan de De Bockstraat 58 op woensdag- of donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. De contactgegevens zijn te vinden op de websitepagina van de secretariaten.

Na 30 juni zal de Paaskaars van 2022 opnieuw verloot gaan worden als de winnaar zich niet gemeld heeft.

Foto van de trekking van het winnende lot.