Met Pinksteren zijn de apostelen begonnen de Blijde Boodschap van Jezus Christus te verspreiden. Daar gaan hun opvolgers, missionarissen, missionaire werkers en zendelingen, tot de dag van vandaag mee door. Missionarissen en missionaire werkers doen hieraan mee, geïnspireerd door het Evangelie, met instemming van de bisschop ter plaatse.

Padre Pedro wil de nood van de Brazilianen lenigen

Missionaris Peter Daalhuizen (70) heeft in Virginopolis, in het noordoosten van de deelstaat Minas Gerais in Brazilië, drie parochies onder zijn hoede. Een gebied dat zo groot is als de hele provincie Zeeland. “Doorgaande wegen zijn geasfalteerd, maar de rest niet,” schetst hij de situatie. Als het regende, zeiden de mensen tegen hem ‘pater, ga niet.’ Maar dat kon hem er niet van weerhouden toch naar de dorpen toe te gaan.

Bijna veertig jaar is padre Pedro missionaris in Brazilië. Hij is in de voetsporen gestapt van zijn oom die er priester was. In 1985 werd hij in Belo Horizonte tot priester gewijd. Een beslissing waar hij geen dag spijt van heeft. De nood van de mensen een beetje lenigen, een luisterend oor bieden en mensen een steun in de rug geven ziet pater Peter als zijn belangrijkste taak. “Ik vind het fijn onder de mensen te zijn en hen te helpen.”

Susanne Beentjes wil samen werken aan een beter leven

Zij is uitgezonden naar Tanzania door de SMA (Sociëteit voor Afrikaanse Missiën) met financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Susanne wil zich inzetten voor kwetsbare jongeren. Ruim een jaar leeft Susanne (34) met haar 8-jarige zoon Jacob in Mwanza aan het Victoriameer. Het uitgebreide voorbereidingstraject van de SMA gaf haar de tijd en de ruimte om te ontdekken of ‘lekenmissionaris zijn’ iets voor haar is. “Voor mij vielen alle puzzelstukjes samen,” zegt Susanne nu. “Diep van binnen verlangde ik al naar deze manier van leven en werken, maar ik herkende het nog niet en wist niet, hoe ik dit moest vormgeven.”

Susanne werkt als coördinator van het Lulu-project dat in 2014 is opgestart. Lulu, dat parel in het Swahili betekent, ondersteunt jonge meiden in en rond Mwanza en stimuleert hen om hun talenten te ontdekken en te benutten, zelfverzekerd te zijn en kleine handeltjes op te zetten. Veel meisjes raken op jonge leeftijd zwanger en kunnen niet hun school afmaken. “Het Lulu-project biedt hun trainingen in sociale vaardigheden; ze leren omgaan met geld en voor zichzelf en voor hun kind te zorgen,” licht Susanne toe. “Zo ontdekken zij dat ze even waardevol zijn als een parel.”

Missie is voor mij een bijdrage leveren aan een betere wereld

Door bij te dragen aan de Pinksteractie voor de Nederlandse Missionaris van 15 tot en met 23 mei 2021 kunnen wij pater Peter Daalhuizen, Suzanne Beentjes en alle andere missionarissen en missionaire werkers ondersteunen.

Voor uw bijdrage kunt u de QR-code scannen of klikt u op de link: https://www.weeknederlandsemissionaris.nl

Michiel Timmerman

Werkgroepen Missie, Ontwikkeling en Vrede