Op de foto de fietstaxi in Manila
Op de foto in de banner staat zuster Cecille naast de fietstaxi in Manila

Op 22 en 23 oktober wordt in de zes geloofsgemeenschappen van de parochie Maria Sterre der Zee aan de kerkdeur gecollecteerd voor MISSIO. Onder het motto Getuigen van barmhartigheid besteedt Missio dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filipijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land.
Steeds weer worden de Filipijnen getroffen door zware tropische stormen. In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.
De armoede in de Filipijnen is groot. In Manila leven veel mensen op straat, zoals Guillermas Vitmy. Zij leeft er met haar driejarige zoon Danielo en verdient wat geld met de fietstaxi.
’s Avonds slapen ze in de riksja. Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel geweld.
Tacloban
Tacloban

Missio steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filipijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen en hun voorbeeld inspireert ons.
Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. En in Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter centrum Tuluyan, waar dakloze gezinnen worden opgevangen en weer op weg geholpen.
Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun streven naar een menswaardig bestaan. Geef aan MISSIO in de deurcollecte op zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober. In onze parochie wordt niet apart gecollecteerd voor Wereldmissiedag van de Kinderen maar de helft van de opbrengst van de collecte op 22 en 23 oktober gaat naar Missio Kinderen.
Voor meer informatie: www.missio.nl