Zondag 17 november is het de Werelddag van de Armen.

Op deze door paus Franciscus ingestelde dag vraagt hij iedereen om op deze dag stil te staan bij de armoede als algemeen vraagstuk, maar zeker ook bij de individuele armen in onze eigen omgeving. Namens onze geloofsgemeenschap biedt het Agnes SolidariteitsFonds hulp aan mensen en gezinnen, die in zeer moeilijke financiële omstandigheden verkeren of die met een acute noodsituatie worden geconfronteerd. Het Agnes SolidariteitsFonds kan deze hulp echter alleen bieden met uw financiële ondersteuning. Daarom zal er op zondag 17 november na de vieringen een deurcollecte worden gehouden. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk, dat mensen in problemen de noodzakelijke hulp krijgen.