Op zondag 17 november, de Werelddag van de Armen, kwamen de vrijwilligers van het Willibrordkamp (parochie Den Haag) en van de zomerkampen van het bisdom bijeen in Rotterdam. Dat was op uitnodiging van Mgr. Van den Hende: “Paus Franciscus spoort ons aan om op deze dag de armen te ontmoeten. Maar vandaag hebben we jullie uitgenodigd vanwege de aandacht die jullie op de zomerkampen aan kinderen geven vanuit de Kerk als netwerk van liefde. Jullie maken de aandacht die we vanuit ons geloof voor mensen hebben concreet.”

Desiree Bühler leidt de middag die wordt afgesloten met een maaltijd. Ze heet iedereen welkom en geeft na een voorstellingsrondje het woord aan Sharon de Hingh en diaken Jos van Adrichem. Zij vertellen over de inzet, de opzet en de ervaringen van de verschillende zomerkampen. Het Willibrordkamp is opgericht door twee parochies in Den Haag: de Willibrord parochie en de Agnes parochie. Deze zijn inmiddels onderdeel van de parochie Maria Sterre der Zee. De kinderen die meegaan op het kamp komen onder meer uit de Schilderswijk in Den Haag. Er zijn kinderen bij die in armoede leven en soms maar één maaltijd per dag krijgen. Daarom zorgt de parochie samen met de PCI voor financiële steun aan het Willibrordkamp. Op het Willibrordkamp kunnen maximaal 40 kinderen mee. De leiding van het kamp bestaat uit 15 mensen. Daardoor kan er veel aandacht zijn voor de kinderen persoonlijk. Sharon: “Laatst kregen we een telefoontje van een oud-deelnemer die zijn nichtje aan wilde melden. Hij gunde haar haar net zo’n mooi kamp als hij zelf had gehad.”

“Jullie geven iets van jezelf vanuit het geloof en met de talenten en gaven en deskundigheid die jullie hebben.”

“Ik ben blij dat jullie op de uitnodiging vandaag zijn ingegaan”, zegt daarna de bisschop. “Ik ben altijd erg onder de indruk dat jullie jezelf vrij maken om de week te houden en er gaat ook nog zoveel aan vooraf. Er zit veel voor en daarna is er nog nazorg en evalueren. Jullie gaan heel betrokken om met de kinderen die jullie op de kampen verwelkomen. Paus Franciscus zegt over de Werelddag van de Armen: het gaat het niet zomaar om mensen helpen met een buskaartje of een bibliotheekpas. Het gaat er daarnaast om dat je als persoon op de anderen betrokken bent. En als ik jullie verhalen hoor, begrijp ik dat jullie als leiding een band opbouwen met de mensen op het zomerkamp. Dat niemand zonder aandacht is of verloren loopt.”

“Ik ben ontzettend dankbaar dat jullie je inzetten voor de zomerkampen. Die week met jullie op kamp is voor de kinderen niet zomaar iets, maar kan hen het hele jaar door beïnvloeden door de contacten die ze met elkaar onderhouden en door de ervaring van aandacht die ze ontvangen. Jullie helpen de kinderen ook om op hun beurt voor anderen te zorgen. Dat leren ze natuurlijk niet alleen die week op het zomerkamp, maar het krijgt bijzondere nadruk. We hebben jullie uitgenodigd op deze Werelddag van de Armen, omdat jullie door je betrokkenheid ook iets van jezelf geven vanuit het geloof en met de talenten en gaven en deskundigheid die jullie hebben. Ik voel me als bisschop rijk dat jullie je als kinderen van dezelfde Vader zo inzetten en beschikbaar stellen.”

Bron: website bisdom Rotterdam

Sponsor het Willibrordkamp

Het Willibrordkamp wordt ook aankomende zomer georganiseerd voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Het kamp is bedoeld om kinderen een geweldige week te geven, waar dit voor hen om welke reden dan ook anders niet tot de mogelijkheden behoort. We doen aan sport, spel en ontspanning afgewisseld met catechese en bezinningsmomenten. Een deelnemend kind betaald 20 euro voor het totale kamp, maar dat is uiteraard niet kostendekkend. Wilt u kinderen een mooie zomerweek geven? Sponsor dan een kind door het overmaken van een bedrag, richtbedrag van 20 euro, op rekeningnummer NL62INGB0003081273 tnv. Willibrordparochie, o.v.v ‘Ik sponsor het kamp’. Wij danken u van harte en zorgen dat elk bedrag, hoe groot of klein dan ook, toekomt aan de kinderen die met ons mee gaan op kamp!