Welkom op onze website!

Welkom op de nieuwe website van parochie Maria Sterre der Zee!

Vanaf Paasmorgen 2016 is deze nieuwe website toegankelijk. We hopen dat u uw weg vindt en zien u graag op deze site, Facebook, Twitter en natuurlijk in onze kerken!
Portrait_03_mini
Namens het gehele pastoraal team en het parochiebestuur: Zalig Pasen!

Dolf Langerhuizen, pastoor