‘Zo’n dag brengt ons weer even in de sfeer van het vroegere katholieke leven’, was één van de vele positieve reacties die we na de geloof- en ontmoetingsdag in 2016 hebben ontvangen. Ook wij als organisatiecomité, een samenwerkingsverband van de parochies Maria Sterre der Zee en de Vier Evangelisten, kijken terug op een geslaagde dag.

Ook de aanwezigen deden mee met de goocheltrucs

Daarom organiseren we met veel enthousiasme ook dit jaar weer zo’n mooie dag voor iedereen die waarde hecht aan ontmoeting met andere katholieken en bemoediging in het geloof . Het programma is gericht op 65-plussers, maar iedereen die gelegenheid en zin heeft om deze dag mee te vieren – ja, we ervaren het als een feest – is van harte welkom.

Waar en wanneer?

De geloofs- en ontmoetingsdag vindt plaats op woensdag 25 oktober 2017, in de Emmauskerk, Leyweg 930 Den Haag.

Tijd voor koffie en wat lekkers

Vanaf 09.00 uur ontvangen wij u daar graag. Om 10.15 uur begint het programma met een feestelijke eucharistieviering, waarin de pastores van beide parochies zullen voorgaan en een gelegenheidskoor zal zingen. Na de viering staat koffie of thee met iets lekkers voor u klaar en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Aansluitend zal de lunch plaatsvinden, waarna u een ontspannend programma wordt aangeboden. De geloofs- en ontmoetingsdag wordt afgesloten met een Marialof dat rond 16.30 uur zal zijn beëindigd.
Hopelijk mogen we u op deze bijzondere dag begroeten en zal deze u extra bemoediging geven om in onze moderne en geseculariseerde samenleving het katholieke geloof als een waardevol fundament in uw leven te blijven waarderen. Wij hopen van harte dat de ontmoeting met parochianen van andere dan uw eigen geloofsgemeenschap daar een extra stimulans voor is.

Aanmelden

Afsluitend Marialof

Voor deelname aan het programma hoeft u geen entree te betalen. Wel wordt aan het eind van het Marialof een vrijwillige financiële bijdrage om de kosten van de dag enigszins te compenseren.
Wanneer u aan de geloofs- en ontmoetingsdag wilt deelnemen, meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 20 oktober a. s. aan bij het secretariaat van één van beide parochies.
 
Parochiesecretariaat                                                  Parochiesecretariaat
Maria Sterre der Zee                                                  de Vier Evangelisten
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl                       cps@p4ev.nl
tel.nr.  070 8209866                                                    tel.nr.  070 3080414
Het organisatiecomité,
Gerda Bronsteijn, Joke Borsboom, Lore Olgers, pater Yan Asa en diaken Jos van Adrichem