Op woensdag 22 januari houdt de Haagse Gemeenschap van kerken een gebedsviering in het kader van de week van gebed voor de eenheid.

De viering is om 19.30 uur in de kerk van de H. Jacobus aan de Parkstraat. Voorgangers zijn ds Hartman Out (Waalse kerk), ds Christine Welschen (EBG), ds David Schiethart (PKN) en parochievicaris Ad van der Helm (RK). Het thema van de viering ‘buitengewoon vriendelijk’ is ontleend aan de liturgie die door de Wereldraad van kerken is voorgesteld. Deze is ontwikkeld door de kerken van Malta waar Paulus bij zijn schipbreuk buitengewoon vriendelijk werd onthaald. Dit verhaal herinnert ons aan de gastvrijheid en openheid voor het anders zijn van anderen. Kunnen we hen ontvangen in ons leven en in ons hart, maar ook in onze samenleving?

In deze week van gebed zijn er in Den Haag ook op de andere avonden gebedsvieringen. Het programma vindt u hier.