Op Pinksteren, 14 en 15 mei, is de opbrengst van de kerkcollecte in de parochie Maria Sterre der Zee bestemd voor de Week Nederlandse Missionaris. Het actiemotto dit jaar is Geloven in de ander. De informatiefolder geeft u de gelegenheid kennis te maken met de twee boegbeelden van de actie, Anneke Kok en Martine Buijs. Zij leven en werken met kwetsbare mensen in Chili en Bolivia en zeggen daarmee: ik geloof in jou. Dat geeft hun mensen kracht en moed. Wij hopen op een mooie opbrengst voor de missionaire werkers.
Verdere informatie vind u hier.