Week Nederlandse Missionaris

Op Pinksteren, 14 en 15 mei, is de opbrengst van de kerkcollecte in de parochie Maria Sterre der Zee bestemd voor de Week Nederlandse Missionaris. Het actiemotto dit jaar is Geloven in de ander. De informatiefolder geeft u de gelegenheid kennis te maken met de twee boegbeelden van de actie, Anneke Kok en Martine Buijs. Zij leven en werken met kwetsbare mensen in Chili en Bolivia en zeggen daarmee: ik geloof in jou. Dat geeft hun mensen kracht en moed. Wij hopen op een mooie opbrengst voor de missionaire werkers.

Verdere informatie vind u hier.