Op verschillende manieren komen we ‘vergrijzing’ tegen. Daarbij kan het gaan om de eigen vergrijzing, de vergrijzing van ouders en naasten of de vergrijzing van buurt of geloofsgemeenschap. Hoe staan we tegenover vergrijzing en welke dilemma’s en kansen zijn daaraan verbonden? Marinus van den Berg komt er over spreken. Hij is schrijver van tientallen succesvolle boeken en een veelgevraagd spreker, hij is in vele functies pastoraal werkzaam geweest. 

De rode draad in zijn werk is, dat je ouderdom en dood niet moet wegstoppen. Die horen bij het leven en door er met elkaar over te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met ouderdom, afscheid en dood. 

Datum: Woensdag 16 maart 14.00u  
Locatie: Maria van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 6 Den Haag 
Inschrijving:  www.dezinnen.nl of info@dezinnen.nl  t/m 14 maart
Toegang: € 5,-  

Organisatie: De Haagse R.K. parochies ‘De vier Evangelisten’ en ‘Maria Sterre der Zee’ en katholiek netwerk DEZINNEN