De Vrienden van de Abt presenteren op zondag 12 juni 2022 een nieuw boek over de Antonius Abtkerk op Scheveningen en nodigen de parochianen hiervoor met veel genoegen uit. De bijeenkomst vindt plaats in de Ontmoetingsruimte van de kerk aan de Scheveningseweg 235, en begint om 15.00 uur.

De titel van het boek is De H. Antonius Abtkerk in Scheveningen; een historische en kunstbeschouwelijke toelichting op de voorgeschiedenis, de bouw en bovenal het interieur van dit unieke monument. De auteur, Bart Maltha, is voorzitter van de Vrienden van de Abt, een instelling voor herstel, instandhouding en promotie van het kerkgebouw.

De vicevoorzitter van de Vrienden, Eef van der Mijle, zal een inleiding verzorgen waarna de auteur het boek verder zal toelichten. Uitgeverij Verloren is bij de presentatie aanwezig zodat u het boek ter plekke kunt aanschaffen. De prijs is € 30,-, bij voorkeur contant te betalen.

Het boek telt 240 pagina’s, heeft een formaat van 25 x 32,5 cm, een harde band en bevat 450 afbeeldingen waarvan de meeste in kleur en sommige paginagroot. Het kan ook besteld worden bij de uitgever (www.verloren.nl) voor € 30,- inclusief verzendkosten. ISBN 9789087049799.

www.vriendenvandeabt.nl