De Vrienden van de Abt hebben op zondag 12 juni 2022 een nieuw boek over de Antonius Abtkerk op Scheveningen gepresenteerd.

De titel van het boek is De H. Antonius Abtkerk in Scheveningen; een historische en kunstbeschouwelijke toelichting op de voorgeschiedenis, de bouw en bovenal het interieur van dit unieke monument. De auteur, Bart Maltha, is voorzitter van de Vrienden van de Abt, een instelling voor herstel, instandhouding en promotie van het kerkgebouw.

voorzijde boek
achterzijde boek

Het boek telt 240 pagina’s, heeft een formaat van 25 x 32,5 cm, een harde band en bevat 450 afbeeldingen waarvan de meeste in kleur en sommige paginagroot. Het kan ook besteld worden bij de uitgever (www.verloren.nl) voor € 30,- inclusief verzendkosten. ISBN 9789087049799.

De auteur aan het woord – interview over het boek.

www.vriendenvandeabt.nl