Van 17 tot en met 25 september vindt in het hele land de Vredesweek plaats. Deze editie heeft als thema Generatie Vrede en beoogt een coalitie van generaties die het over een ding eens is: wij willen vrede. ‘Oud en beproefd’, de generaties die de Tweede Wereldoorlog en/of de koude Oorlog hebben meegemaakt, en ‘nieuw en in ontwikkeling’, de jongere generaties die oorlog hebben leren kennen door de agressie in Oekraïne, willen we bij elkaar brengen in Generatie Vrede. De generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor vrede – over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen.

De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. Door de oorlog in Oekraïne beseffen we des te meer dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar elke dag aan moet worden gebouwd. Aldus Pax: https://vredesweek.nl/22

Programma

  • In onze parochie starten we de Vredesweek met een jongerenviering op zondag 18 september in H. Antonius Abt kerk om 11:00 uur (Vredeszondag). Jong en oud worden uitgenodigd om tijdens de viering stil te staan bij de vraag wat vrede betekent, hoe we vrede kunnen realiseren en behouden. We mogen ons laten inspireren door Jezus, de Vredevorst, we zingen over en bidden om vrede.
  • Op dinsdag 20 september is er om 19:30 uur een oecumenische gebedsdienst in de Oude Kerk op Scheveningen waarin we als christelijke kerken van Scheveningen willen stilstaan bij het thema Vrede. We zullen de kaarsen ontsteken die op zondag 25 september in de verschillende kerken zullen branden. Deze viering wordt muzikaal ondersteund door Laus Deo.
  • Op donderdag 22 september is er om 19:30 uur een oecumenische gebedsdienst met de christelijke kerken uit Haagse Hout rond het thema vrede in de St. Paschalis Baylonkerk met medewerking van het Drie Koningen koor. Ook hier zullen de kaarsen ontstoken worden die als vredeslicht in onze kerken mogen branden.
  • Op vrijdag 23 september bidden we op het plein van de H. Jacobus de Meerdere kerk aan de Parkstraat, dat wordt omgedoopt in het ‘Vredesplein’, het vredesgebed. Vanuit Scheveningen (vertrek 12:30 uur bij de Antonius Abtkerk) en Haagse Hout (vertrek 12:30 uur bij de Paschaliskerk) lopen we naar de Parkstraat om aan te sluiten bij het gebed. We zullen opnieuw de kaarsen ontsteken, bidden en zingen en spreken het commitment uit dat onze inzet voor vrede kan bevorderen.

U wordt allen, jong en oud, vanuit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie maar ook daarbuiten, van harte uitgenodigd om aan deze vieringen deel te nemen. Nodig buurtgenoten, medeparochianen, familie, vrienden en bekenden én onbekenden uit!

Mogen we op deze wijze als christenen, verbonden met elkaar en met alle generaties, onze betrokkenheid en inzet voor vrede in de wereld zichtbaar maken, mogen we elkaar bemoedigen en inspireren en het vertrouwen uitspreken dat de missie van de Vredevorst door onze inzet gestalte mag krijgen.

Diaken Henk van Zoelen