Op zondag 4 februari werd in de Elandstraatkerk aan 17 jongeren uit onze parochie het Vormsel toegediend door emeritus pastoor R.G.A.Kurvers.
Het thema van de viering was “Raak ons met het vuur van uw Geest”.
Aan de viering verleenden de koren PaMa en The Gospel hun medewerking.

Het was een feestelijke viering in een volle kerk!

Foto’s Vormselviering