De voorbereidingen voor het toedienen van het Sacrament van het H. Vormsel in de Parochie Maria Sterre der Zee zijn begonnen. Dit jaar zal het plaatsvinden in de Ignatius van Loyolakerk/ Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen op zondag 4 februari 2018. De tweede datum is 28 januari, mocht de eerste datum niet door kunnen gaan.
Op zaterdag 24-9-2017 zal de kennismaking plaatsvinden in de parochiezaal van de H. Marthakerk, ingang De Bockstraat 58 van 10:30 uur tot 12:30 uur. Download hier de uitnodiging en inschrijfformulier voor deelname aan het H. Vormsel.