Tijdens de Gezinsmis van 2 april a.s. zullen de kinderen die op 7 mei a.s. hun Eerste Heilige Communie gaan ontvangen voorgesteld worden aan onze geloofsgemeenschap. Het is een mooie groep van 15 kinderen: Lorna Bitariho, Helena Boeke, Nathan Cardona Cano, Mark Clarianes, Tijne Kakebeeke, Fien Kakebeeke, Sara van Koppen, Ouwen Li, Jocelyn Liu, Jeremy Mitsinga, Felinio Morgenstond, Willem Vismans, Samuël Verhoeve, Samuel Voncken en Kevin Zhang.
Wij hopen dat er veel gezinnen bij zowel de Gezinsmis van 2 april, als de EHC-viering van 7 mei aanwezig zullen zijn om deze kinderen welkom te heten in onze gemeenschap en het ontvangen van dit bijzondere sacrament mee te vieren. Beide vieringen zijn om 12.00 uur in de H.Jacobus de Meerdere kerk.