Voorbereiding startbijeenkomst van 8 september begonnen op 24 en 25 maart

De coördinatoren van de verschillende werkgroepen zijn o.l.v. Ron Fransen aan het werk gegaan, om de samenkomst op 8 september tot een succes te maken.