folder-diaconale-zondag-concept-2016-10-05Parochie Maria Sterre der Zee wil ook graag een parochie zijn die midden in de samenleving staat. Als uitvloeisel daarvan wil de parochie meer bekendheid geven aan al de diaconale activiteiten die plaatsvinden voor de hulp aan de naasten dichtbij en ver weg.
Voor de diaconie aan de naaste ver weg zijn in iedere geloofsgemeenschap MOV groepen actief (Missie, Ontwikkelingsvraagstukken, Vredesvraagstukken)
Voor de diaconie aan de naaste dichtbij zijn in de geloofsgemeenschappen PCI groepen actief. (Parochiële Caritas Instellingen)
Op zondag 13 november wordt in heel parochie Maria Sterre der Zee, in al de vieringen in al de gemeenschappen aandacht besteed aan al het werk van deze groepen. De PCI en de MOV groepen zullen zich presenteren en uitleg geven over hun werk binnen de parochie. Op dit moment wordt gewerkt aan een verdere invulling van deze diaconale zondag in parochie Maria Sterre der Zee. Hier hoort u later meer over.
Diaken Ronald van Berkel