Op maandag 15 augustus viert de kerk het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. In onze parochie zijn op die dag in de verschillende geloofsgemeenschappen de volgende eucharistievieringen:
Antonius Abt om 10:00 uur: celebrant pastoor Langerhuizen. Na afloop is er koffiedrinken en gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Jacobuskerk om 12:45 uur: celebrant emeritus pastoor Kurvers.
Marlotkerk om 14:30 uur: celebrant pastoor Langerhuizen. Na afloop koffiedrinken en ontmoeting met en voor ouderen
Jacobuskerk om 19:30 uur: celebrant Broeders van St. Jan
U wordt allen van harte uitgenodigd om een van deze vieringen bij te wonen.