Eucharistievieringen op 15 augustus Maria Tenhemelopneming

Op maandag 15 augustus viert de kerk het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. In onze parochie zijn op die dag in de verschillende geloofsgemeenschappen de volgende eucharistievieringen:
Antonius Abt om 10:00 uur: celebrant pastoor Langerhuizen. Na afloop is er koffiedrinken en gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Jacobuskerk om 12:45 uur: celebrant emeritus pastoor Kurvers.
Marlotkerk om 14:30 uur: celebrant pastoor Langerhuizen. Na afloop koffiedrinken en ontmoeting met en voor ouderen
Jacobuskerk om 19:30 uur: celebrant Broeders van St. Jan
U wordt allen van harte uitgenodigd om een van deze vieringen bij te wonen.