Dit jaar worden in al onze geloofsgemeenschappen de Goede Week en Pasen gevierd. Het rooster met alle vieringen vindt u hier op de website.

In verband met de avondklok beginnen alle avondvieringen in de Goede Week en de Paaswake om 19:00 uur

(met uitzondering van de Kinderpaaswake op 3 april in de H. Marthakerk; deze begint om 17:00 uur)

Voor alle vieringen geldt dat we maximaal 30 bezoekers inclusief kinderen mogen ontvangen. Samenzang is helaas niet toegestaan; cantores zullen de vieringen muzikaal ondersteunen. Mondkapjes zijn dringend gewenst gedurende de hele viering.

Aanmelding vooraf is verplicht via https://meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag/ of telefonisch via de secretariaten.

Voor Palmzondag en de Boetevieringen

  • vanaf woensdag 10:00 uur voor H. Marthakerk en H. Agneskerk via Meevieren.nl (telefonisch via de lokale secretariaten op woensdag en donderdag tussen 10:00 en 12:00 uur)
  • vanaf donderdag 10:00 uur voor de overige kerken (telefonisch via de lokale secretariaten op donderdag en vrijdag tussen 10:00 en 12:00 uur).

Voor het Paastriduüm (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake) en Eerste en Tweede Paasdag  

  • voor alle kerken op maandag 29 maart vanaf 10:00 uur via Meevieren.nl (telefonisch via de lokale secretariaten op maandag 29 maart en dinsdag 30 maart tussen 10:00 en 12:00 uur).

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om een paasviering bij te wonen wordt u verzocht zich slechts voor één viering (Paaswake, Eerste of Tweede Paasdag) aan te melden.

Mocht u verhinderd zijn, verzoeken wij u zich via de link in de bevestigingsmail af te melden voor de viering zodat iemand ander de vrijgekomen plek kan innemen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Speciaal voor gezinnen

  • Op Palmzondag een gezinsviering in de Elandstraat en een familieviering in de St. Paschaliskerk.
  • Op Goede Vrijdag om 15:00 uur in de St. Paschaliskerk een Kinderkruisweg met, door en voor kinderen.
  • Op zaterdag 3 april om 17:00 uur de Kinderpaaswake in de H. Marthakerk.

We hopen u bij een van deze vieringen te mogen begroeten.

Pastoraal Team van parochie Maria Sterre der Zee