Vieringen Goede Week en Pasen in de parochie Maria Sterre der Zee

Dit jaar worden in al onze geloofsgemeenschappen de Goede Week en Pasen gevierd. Het rooster met alle vieringen vindt u hier op de website.

In verband met de avondklok beginnen alle avondvieringen in de Goede Week en de Paaswake om 19:00 uur

(met uitzondering van de Kinderpaaswake op 3 april in de H. Marthakerk; deze begint om 17:00 uur)

Voor alle vieringen geldt dat we maximaal 30 bezoekers inclusief kinderen mogen ontvangen. Samenzang is helaas niet toegestaan; cantores zullen de vieringen muzikaal ondersteunen. Mondkapjes zijn dringend gewenst gedurende de hele viering.

Aanmelding vooraf is verplicht via https://meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag/ of telefonisch via de secretariaten.

Voor Palmzondag en de Boetevieringen

  • vanaf woensdag 10:00 uur voor H. Marthakerk en H. Agneskerk via Meevieren.nl (telefonisch via de lokale secretariaten op woensdag en donderdag tussen 10:00 en 12:00 uur)
  • vanaf donderdag 10:00 uur voor de overige kerken (telefonisch via de lokale secretariaten op donderdag en vrijdag tussen 10:00 en 12:00 uur).

Voor het Paastriduüm (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake) en Eerste en Tweede Paasdag  

  • voor alle kerken op maandag 29 maart vanaf 10:00 uur via Meevieren.nl (telefonisch via de lokale secretariaten op maandag 29 maart en dinsdag 30 maart tussen 10:00 en 12:00 uur).

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om een paasviering bij te wonen wordt u verzocht zich slechts voor één viering (Paaswake, Eerste of Tweede Paasdag) aan te melden.

Mocht u verhinderd zijn, verzoeken wij u zich via de link in de bevestigingsmail af te melden voor de viering zodat iemand ander de vrijgekomen plek kan innemen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Speciaal voor gezinnen

  • Op Palmzondag een gezinsviering in de Elandstraat en een familieviering in de St. Paschaliskerk.
  • Op Goede Vrijdag om 15:00 uur in de St. Paschaliskerk een Kinderkruisweg met, door en voor kinderen.
  • Op zaterdag 3 april om 17:00 uur de Kinderpaaswake in de H. Marthakerk.

We hopen u bij een van deze vieringen te mogen begroeten.

Pastoraal Team van parochie Maria Sterre der Zee