Vervolgbijeenkomst synodaal proces

Ter voorbereiding van de tweede sessie van de Bisschoppensynode in oktober 2024 over synodaliteit vindt er een nieuwe consultatieronde plaats onder gelovigen over de vragen en voorstellen die tijdens de eerste sessie van de synode naar voren kwamen.
Deze nieuwe consultatie spitst zich toe op de centrale vraag: “Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn? “
Vanuit de Nederlandse bisschoppenconferentie zijn enkele gespreksthema’s aangereikt:

  1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn
  2. Vorming in een missionaire Kerk
  3. Deelname aan een verwelkomende Kerk
  4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk

In onze parochie zijn er twee bijeenkomsten gepland om rond de genoemde thema’s van gedachten te wisselen:

  • Dinsdag 12 maart om 14:00 uur in de pastorie van de Paschalis Baylonkerk
  • Woensdag 3 april om 20:00 uur in de pastorie van de Jacobus de Meerdere kerk

U kunt zich voor de bijeenkomsten aanmelden bij het Centraal Parochiesecretariaat. Email; parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl, telefoon; 070 – 820 98 66

We hopen op goede en inspirerende bijeenkomsten.

Pastoraal team

3 april 2024 – 20:00
20:00 — 21:00 (1h)

H. Jacobus de Meerdere

Pastoraal team