Gebedsgroep St. Jacobus (pastorie)

Sinds oktober 1980 komt de gebedsgroep Sint Jacobus wekelijks bij elkaar in de pastorie van de Sint Jacobuskerk. Gedurende de lange geschiedenis van deze gebedsgroep zijn er verschillende initiatieven ontstaan, zoals de vieringen voor de zieken en de deelname aan de jaarlijkse geloofsvorming voorafgaande aan Pasen.
De gebedsgroep van de Sint Jacobus de Meerdere heeft tot doel ons geloof en onze relatie met de Vader, de Zoon en de heilige Geest te laten groeien.  Daarnaast biedt de gebedsgroep de gelegenheid elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen en onze vriendschap met God als kinderen van de Vader te beleven. Onder het motto: “ hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt als gij de liefde onder elkaar bewaart.” (Johannes 13 vers 35)

Wij vormen een gebedsgroep die open staat voor de gaven (of charisma ‘s) van de heilige Geest. Hij vernieuwt ons keer op keer en wil ons een nieuwe geloofservaring schenken. Door lofprijzing, gebed en bijbellezing laten we ons raken door de liefde die God aan ieder wil geven. Door te luisteren, kunnen we Zijn stem ervaren die Hij ieder van ons roept en uitzendt, naar de mensen om ons heen.
De gebedsgroep komt elke maandagavond bijeen om 19.30 uur in de pastorie aan de Willemstraat 60. We bidden voor elkaar, voor de parochie en voor de intenties die ons bekend zijn. Wij staan open voor uw intenties. Geregeld bidden we de rozenkrans en is er aanbidding van het Heilig Sacrament.

Maandag 25 december 2023: vakantie St. Jacobus gebedsgroep 19.30 uur

Maandag 1 januari 2024: vakantie St. Jacobus gebedsgroep 19,30 uur

2024: Maand juli is er geen gebedsgroep. We starten weer op 12 augustus tot 9 december.

Contact: Mary Jansen m.jansen6ah@live.nl

3 juni 2024 – 19:30
19:30 — 20:30 (1h)

H. Jacobus de Meerdere