Gebedsgroep Portugeestalige gemeenschap (Onder voorbehoud)

14 december 2022 – 19:00
19:00 — 20:00 (1h)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)