Eucharistieviering

5 februari 2023 – 09:30
09:30 — 10:30 (1h)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás