Catechese Missionaire kerk (Aanmelden verplicht, klik op de titel)

De taakveldgroep Catechese heeft voor de komende maanden vier catechese bijeenkomsten gepland rond de thema’s van de Synodale Gesprekken. Centrale vraag hierbij is: Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire kerk zijn? Aan de hand van Bijbelteksten en documenten van de Kerk zullen we gezamenlijk zoeken naar betekenis en verdieping en willen we met elkaar in gesprek gaan over de betekenis voor ons eigen (geloofs)leven. Opdat jong en oud in de gelegenheid zijn aan deze catechese deel te nemen, wordt iedere bijeenkomst zowel op de dag als in de avond gehouden én op verschillende locaties. Uiteraard bent u op alle locaties welkom.

S.v.p. aanmelden bij het centraal parochiesecretariaat via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of telefonisch via 070 820 98 66. in verband met het groepsgesprek is het maximaal aantal deelnemers 12 per bijeenkomst.

De Catechese:

Hoe kan ik een bijdrage leveren aan een Missionaire Kerk? De zending van de kerk is de verkondiging van het Evangelie van Jezus in woord en daad. Wat kan ik doen? Welke talenten en creativiteit kan ik inzetten?

Locaties & data:
Zaal H. Marthakerk (H. Willibrordgemeenschap), De Bockstraat 58,
dinsdag 18 juni van 20.00 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Melchiorzaal H. Paschaliskerk, Neuhuyskade 97,
donderdag 20 juni 10.30 tot 12.00 uur. Inloop vanaf 10.00 uur.

20 juni 2024 – 10:00
10:00 — 11:00 (1h)

H. Paschalis Baylon

Taakveldgroep Catechese