Catechese ‘mijn roeping’ (Aanmelden verplicht, klik op de titel)

De taakveldgroep Catechese heeft voor de komende maanden vier catechese bijeenkomsten gepland rond de thema’s van de Synodale Gesprekken. Centrale vraag hierbij is: Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire kerk zijn? Aan de hand van Bijbelteksten en documenten van de Kerk zullen we gezamenlijk zoeken naar betekenis en verdieping en willen we met elkaar in gesprek gaan over de betekenis voor ons eigen (geloofs)leven. Opdat jong en oud in de gelegenheid zijn aan deze catechese deel te nemen, wordt iedere bijeenkomst zowel op de dag als in de avond gehouden én op verschillende locaties. Uiteraard bent u op alle locaties welkom.

S.v.p. aanmelden bij het centraal parochiesecretariaat via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of telefonisch via 070 820 98 66. in verband met het groepsgesprek is het maximaal aantal deelnemers 12 per bijeenkomst.

De Catechese:

Wat is mijn Roeping?
Mannen en vrouwen zijn geschapen naar het evenbeeld van God. Allen hebben wij een taak in deze wereld. Wat is mijn roeping in de kerk en de wereld? Hoe kan ik deze ontdekken en ontwikkelen?

Locaties & data:
Pastorie H. Antonius Abt, Scheveningseweg 233,
dinsdag 15 oktober van 20:00 tot 21:30 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.

Zaal H. Marthakerk (H. Willibrordgemeenschap), De Bockstraat 58,
donderdag 17 oktober van 10:30 tot 12:00 uur. Inloop vanaf 10:00 uur.

15 oktober 2024 – 19:30
19:30 — 20:30 (1h)

H. Antonius Abt

Taakveldgroep Catechese