Bedevaart naar OLV ter Nood in Heiloo

1-Daagse bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo en Abdij van Egmond
Woensdag 13 september 2023

Vaak mogen wij ondervinden dat de Heer zijn genade en bescherming verleent door zijn gezegende Moeder, die in Heiloo wordt vereerd als O.L.V. ter Nood, de Moeder die alle noden en zorgen van de mensen kent. Zij hoort elke stem, oak de zwakste. De geestelijke leiding heeft onze moderator, pastoor J.H. Smith uit Leiden.

Programma (wijzigingen voorbehouden)

 • 10:15 uur: aankomst in Heiloo, gelegenheid tot koffiedrinken in het Oesdom
 • 11.00 uur: H. Mis met wijding bedevaartkaars
 • 12.30 uur: tijd voor de lunch in Oesdom
 • 13.15 uur: Kruisweg in de kloostertuin/kerk
 • 15.00 uur: plechtig Lof in de St. Adelbertabdij in Egmond met aansluitend bezoek abdijwinkel
 • 16.30 uur: vertrek en zegening devotionalia
 • 17.30 uur: diner in Haarlemmerliede
 • 20.30 uur: verwachte terugkomst in Leiden, de andere plaatsen later

Vertrektijden en opstapplaatsen*

 • 8.00 uur: Rotterdam CS, Busstation Conradstraat, halte Flixbus,
 • 8.30 uur: Den Haag CS, Busplatform links, halte Vakantiebussen
 • 8.45 uur: Leidschendam Noordsingel, bushalte tegenover Shell tankstation
 • 9.00 uur: Leiden, R.K. kerk St. Petrus, Lammenschansweg

*Bij minimaal 5 deelnemers per opstapplaats en
wijzigingen voorbehouden.

U wordt verzocht om 10 minuten v66r de aangegeven tijd aanwezig te zijn. Vanwege het drukke programma kan niet warden gewacht.

Deelnamekosten
De kosten zijn € 57,50 per persoon, incl. vervoer, een kopje koffie/thee, diner, groepsreisverzekering en bedevaartkosten (drukwerk, porto, stipendia e.d.).
De lunch is niet inbegrepen maar in het Oesdom kunt u allerlei versnaperingen aanschaffen. U kunt oak uw eigen meegebrachte lunch daar nuttigen.

Uw bedevaartintentie
Uw persoonlijke bedevaartintentie kunt u op de heenreis afgeven aan de
busleider/bestuur. In de bus ontvangt u hiervoor een envelop.

Aanmelding
Via het aanmeldformulier (via het downloadbestand) of online via onze website www.bedevaart.nl

HAAGSE BEDEVAARTEN
p/a Sint Martinuslaan 17
2273 AN Voorburg


Aanmeldingen na 3 september zijn alleen mogelijk indien er nog plaatsen beschikbaar zijn. Meld u daarom tijdig aan.


Betaling
Betaling dient gelijktijdig te geschieden met de aanmelding. U ONTVANGT GEEN ACCEPTGIRO.
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op banknummer NL43 INGB 0000 432545 t.n.v. Haagse Bedevaarten te Leiderdorp onder vermelding van Heiloo 2023 en de naam/ namen van de deelnemer(s).

U ontvangt geen bevestiging van uw deelname.

Annulering
Bij annulering voor 3 september wordt € 15,00 ingehouden op het te restitueren bedrag. Bij annulering vanaf 4 september vindt geen restitutie plaats.

Bedevaartboekje
Pelgrims die een eigen boekje hebben worden verzocht hun boekje mee te nemen. Voor de pelgrims zonder eigen boekje zijn leenboekjes beschikbaar. Ook kunt u voor € 5,00 een eigen boekje aanschaffen.

Meer informatie
Mail naar dehaagsebedevaarten@gmail.com of bel met 06-49890002
Bezoek onze website www.bedevaart.nl

Haagse Bedevaarten
13 september 2023 – 08:30
08:30 — 20:30 (12h)

Heiloo

Pastoor Leiden J.H. Smith