BANNEUX DAG

Zaterdag 11 november 2023

Graag nodigen we u uit voor de jaarlijkse Banneux reünie dag, waarmee we het bedevaart seizoen 2023 afsluiten, op zaterdag 11 november a.s.
Als afsluiting is weer besloten om de Banneux Dag opnieuw in Pijnacker te laten plaats
vinden op gebruikelijke locatie:

Ontmoetingscentrum “De Acker “
Park Berkenoord 2
2641 CX Pijnacker.

Het bestuur en de vrijwilligers nodigen u hierbij van harte uit u op te geven voor zaterdag 11 november 2023 en hier ook aanwezig te zijn.

De kosten zijn € 22.50 voor deze dag.
Betaling kan op Giro NL25INGB 0009307593 t.n.v. Banneux Comité Den Haag.

Aanvang van deze dag is vanaf 9.00 uur: ontvangst met een kopje koffie
10.15 uur H.Eucharistieviering, voorgegaan door Pater Dr. M. Lindeijer s.j.
12.00 uur gebruiken we een eenvoudige lunch,
c.a. 13.00 uur aansluitend ontspanning programma
14.45 bidden we de Rozenkrans met aansluitend het plechtig Lof met pelgrims zegen

Einde van deze dag om ca. 16.15 uur.

Onderstaande formulier is te downloaden:

Banneuxdag-in-De-Acker-2023Downloaden

11 november 2023 – 10:15
10:15 — 13:50 (3h 35′)