Aanbidding met biechtgelegenheid en gebed voor persoonlijke noden.

Zondag 19 november om 15:00 uur

De Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament zal ongeveer een uur duren. Tijdens deze Aanbidding kunt u het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen. Pater Mattheus csj is aanwezig.

Er zijn verschillende gebedsteams aanwezig om voor uzelf en voor uw naasten te laten bidden. Tijdens de Aanbidding is de Heer in ons midden en in Zijn Aanwezigheid zullen de gebedsteams hun gebeden verrichten.

Tevens zal er muziek zijn (aanbiddingsliederen), afgewisseld met evt. instrumentale muziek. Daarnaast zijn er momenten van stilte waarin we de Aanwezigheid en genade van de Heer mogen ervaren. We kunnen de Heer onze lof, dank, smeekgebeden alsook onze zorgen en noden voorleggen. We nodigen u daarom graag uit deel te nemen aan dit uur van Aanbidding en vrienden, kennissen en medeparochianen hierop opmerkzaam te maken

Sint Jacobus de Meerderekerk, Parkstraat 65a, Den Haag

Leer mij, Heer te onderscheiden Uw wegen, de paden te zien die Gij wijst; onderricht mij, leid mij in Uw waarheid (Psalm 25, 4-5).

19 november 2023 – 15:00
15:00 — 16:00 (1h)

H. Jacobus de Meerdere

Broeders van Sint Jan