Ziekenzalving

A.s. zondag 10 september om 16.00 is wordt de viering van Barmhartigheid gevierd. Tijdens deze viering is er de gelegenheid voor het ontvangen van de ziekenzalving.

Allerheiligst Sacrament

Na de Heilige Eucharistieviering van 16.00 zal het allerheiligst Sacrament op het altaar worden uitgesteld. Aansluitend zal er gelegenheid zijn tot:

  • Aanbidding
  • Sacrament van Boete en Verzoening en / of
  • Sacrament van de Ziekenzalving en / of
  • U wordt uitgenodigd om naar voren te komen voor gebed en om zegen te ontvangen voor uzelf en/of voor uw dierbaren.

Naast enkele priesters voor de bediening van de Sacramenten, zijn  er mensen aanwezig om met en voor u te bidden. Het geheel zal worden omlijst met muziek.

Wij nodigen u graag uit deze vaak mooie en stille momenten mee te maken waarbij we de Heilige Drievuldigheid, Maria en de Heiligen zullen smeken om bijstand uit de Hemel.