Jaarlijks treden er in onze parochie ongeveer 15 personen toe tot onze kerk. De meesten van hen zijn afgelopen Pasen gedoopt en/of gevormd en hebben voor het eerst deelgenomen aan de H. Eucharistie. Binnen de groep was er de wens naar een vervolgtraject. Doopsel en vormsel zijn immers geen eindpunten, maar juist het begin van ieders geloofsweg. Daarom biedt het Pastoraal Team van onze parochie een ondersteunend traject aan op dinsdagavond in de pastorie van de Jacobuskerk, Willemstraat 60, Den Haag. De bijeenkomsten zijn op de volgende dinsdagavonden:

  • 11 oktober
  • 14 februari
  • 8 november
  • 14 maart
  • 13 december
  • 11 april
  • 10 januari
  • 16 mei
  • 13 Juni is de afsluiting met een etentje

De bijeenkomsten duren van 20:30 – 22:00 uur. We hopen op inspirerende en informatieve avonden. Zowel de geloofsleerlingen van het afgelopen jaar zijn welkom, maar desgewenst ook van voorgaande jaren.

Heeft u belangstelling dan graag aanmelden bij het Centraal Parochiesecretariaat, parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Pastoraal Team