Op 12 januari 2017 gaat het vervolg van de ‘gevorderden’-catechese over het Compendium van de Katechismus van de Katholieke Kerk van start. René Guldenmund zal zoals altijd de gesprekken leiden. Voor het komende halfjaar gaan die over de volgende onderwerpen:

  1. De kerk in de wereld van deze tijd. Mysterie en zending van de kerk. De besprekingen zijn gebaseerd op de constituties van het Tweede Vaticaans Concilie Lumen Gentium en Gaudium et spes en vinden plaats op 12 en 26 januari en 9 februari.
  2. De katholieke sociale leer. We bespreken een selectie uit de sociale encyclieken, op 23 februari, 27 april en 11 mei.
  3. De nieuwe evangelisatie. Bij dit onderwerp praten we onder andere over Evangelii Gaudium, op 8 en 22 juni. Op 29 juni wordt een film vertoond in relatie tot de katholieke sociale leer.

Niet alleen de bestaande groep cursisten is welkom, maar ook andere deelnemers worden met open armen ontvangen. Wel wordt de basiskennis van het Compendium grotendeels bekend verondersteld.
Mocht u graag willen meedoen, en/of denken dat u misschien niet op de oude deelnemerslijst staat, laat het dan even weten aan Adèle Nieuweboer (adelenieuweboer@gmail.com) of René Guldenmund (rene@guldenmund.eu).
Tot ziens op 12 januari 2017, aansluitend aan de avondmis van 19:15 uur, om 20:00 uur in de pastorie.